Susipažinkite su visais technologiniais procesais, kurie aušintuvams, recirkuliatoriams yra taikomi regeneravimo procese. Mes žinome savo galimybes, turime daug žinių, žmonių kompetencijos ir tam reikalingas priemones, skirtas jų įgyvendinimui.